ارور کولر گازیارورهای کولر گازی اینورتر

ارورهای کولر گازی اینورتر

کد ارورهای کولر گازی اینورتر به شکلی هستند که کد خطا یا چراغ چشمک زن که روی هر تجهیزات الکتریکی یا ریموت همراه آنها ظاهر می شود می تواند کمی نگران کننده باشد. این هشدارها به نفع سیستم است و به کاربران می گوید که مشکلی در واحد داخلی یا خارجی وجود دارد. معمولاً هنگامی که خطایی رخ می دهد، دستگاه خود را خاموش می کند تا از آسیب بیشتر جلوگیری شود. در میان ارورهای کولر گازی اینورتر، هر کد خطا معنایی دارد که به کاربران امکان می دهد بفهمند مشکل چیست و در نتیجه برای رفع آن چه کاری باید انجام شود و البته کد ارورهای کولر گازی اینورتر مخصوص سازندگان و مدل های مختلف آنها است. صدها کد در صنعت کولر گازی استفاده می شود و این بدان معنی است که ما نمی توانیم همه آنها را در اینجا فهرست کنیم. با این حال، ما کدهای اصلی را در مطلب زیر توضیح می دهیم.

در واقع ارورهای کولر گازی اینورتر می تواند بهترین دوست صاحب خانه باشد و به راه حل های ساده ای اشاره می کند که سیستم شما را دوباره کار می کند. یا، در بدترین حالت، آنها می توانند یک مشکل در آینده را نشان دهند. در اینجا یک راهنمای جامع برای کدهای خطا ارائه شده است و در میان ارورهای کولر گازی اینورتر، برای یافتن معنای کد و نکاتی در مورد اینکه برای حل مشکل چه باید کرد استفاده کنید زیرا تلاش کرده ایم تا اطلاعات با کدهای خطای رایج واحد داخلی مطابق باشد. ارورهای کولر گازی اینورتر شاملE0 خطای پارامتر EEPROM واحد داخلی، E1 خطای ارتباط واحدهای داخلی / خارجی E2، خطای تشخیص سیگنال عبور از صفر،  E3 سرعت فن داخل ساختمان از کنترل خارج شده است و E4  سنسور دمای اتاق داخلی T1 مدار باز یا اتصال کوتاه را نشان می دهد.

همچنین  E5 در میان ارورهای کولر گازی اینورتر سنسور دمای کویل  را نشان می دهد که   EC برای تشخیص نشتی مبرد است و F0  حفاظت جریان اضافه بار و  F1 مدار باز یا اتصال کوتاه سنسور دمای محیط در فضای باز T4 را به نمایش می گذارد. F2 سنسور دمای سیم پیچ کندانسور و F3 نیز نشانگر سنسور دمای تخلیه کمپرسور است که F4خطای پارامتر EEPROM واحد خارجی و F5 نشان می دهد  سرعت فن در فضای باز از کنترل خارج شده است. در این ارورهای کولر گازی اینورتر P0 نشان می دهد نقص در عملکرد IPM یا حفاظت جریان بیش از حد قوی IGBT است و کد P1 نشانگر حفاظت بیش از ولتاژ یا بیش از ولتاژ پایین است. P3 نیز نشان می دهد دمای محیط بیرون خیلی پایین است و P4 خطای درایو کمپرسور اینورتر را نشان می دهد.