ارور داکت اسپلیتلیست کد خطای داکت اسپلیت

لیست کد خطای داکت اسپلیت

امروزه اسپلیت ها یک راه عالی برای کنترل دمای فشرده و در عین حال موثر برای خانه شما هستند و برخی از مدل ها فقط برای تهویه ساخته شده اند، در حالی که مدل های پمپ حرارتی می توانند هم گرمایش و هم سرمایش را ارائه دهند. اما هیچ داکت اسپلیت بی عیب و نقص نیست و همیشه این احتمال وجود دارد که داکت اسپلیت شما خراب شود که به این دلیل، برای شناسایی اشتباه، باید محل نمایش کدهای خطای داکت اسپلیت را پیدا کنید و ما به این منظور لیست کد خطای داکت اسپلیت را برای شما توضیح می دهیم.

لیست کد خطای داکت اسپلیت

لیست کد خطای داکت اسپلیت

در واقع تشخیص اینکه این کدها در لیست کد خطای داکت اسپلیت به چه چیزی اشاره می کنند می تواند به شما در شروع تعمیر داکت اسپلیت کمک کند، به خصوص اگر به کمک حرفه ای نیاز باشد زیرا معنای کد خطا در نهایت به مدل خاص سیستم اسپلیت شما بستگی دارد. شما می توانید لیست کد خطای داکت اسپلیت خود را برای راهنمایی در مورد معنای هر کد بررسی کنید و همچنین می توانید به متخصصان ما اعتماد کنید زیرا تکنسین های ما آموزش دیده اند تا لیست کد خطای داکت اسپلیت را بیاموزند و بتوانند به موقع تعمیر اسپلیت را ارائه دهند. به عنوان مثال در لیست کد خطای داکت اسپلیت، کد AO خطای داخلی دستگاه محافظ خارجی و A1 نقص PCB داخلی را نشان می دهد و A3عملکرد داخلی سیستم کنترل سطح تخلیه و A5 جلوگیری از یخ زدگی در داخل ساختمان را هشدار می دهد.

البته در کنار همه این ها، لیست کد خطای داکت اسپلیت با گزینه A6 قفل موتور فن داخلی و A7 خرابی در داخل ساختمان و A9 نقص عملکرد داخلی EEV و AF سطح تخلیه داخلی بالاتر از حد مجاز را نشان می دهد. گزینه های بعدی در لیست کد خطای داکت اسپلیت،AJ داخلی خرابی دستگاه تنظیم ظرفیت و C3 نقص در عملکرد ترمیستور تخلیه,  C4نقص در عملکرد ترمیستور لوله مایع, C5خرابی ترمیستور لوله گاز داخل ساختمان است و کلید محدود لوور پایینی داخلی C7 است. C9 نقص در عملکرد ترمیستور هوا را نشان می دهد و CC داخلی خرابی سنسور رطوبت و CA داخلی خرابی ترمیستور هوای تخلیه را به نمایش می گذارد. در بررسی لیست کد خطای داکت اسپلیت متوجه می شویم که CJ Indoorخرابی ترمیستور کنترل از راه دور و CE نقص عملکرد سنسور حرارت تابشی در فضای داخلی، E0 فعال سازی دستگاه ایمنی در فضای باز و E1نقص PCB در فضای باز را نشان می دهد.