کدها و ارورهای داکت اسپلیت

کدها و ارورهای داکت اسپلیت

کدها و ارورهای داکت اسپلیت کدها و ارورهای داکت اسپلیت بسیار اهمیت دارند و شما می توانید با مشاهده کد ها دو عمل مهم را انجام دهید. اول اینکه سیستم را بازنشانی کنید تا بررسی کنید که پیام خطا،  ایراد واقعی هست یا نه و این را فقط در صورتی امتحان کنید که به تجهیزات…

ادامه مطلب