ارور کولر گازی

ارور کولر گازی

ارور کولر گازی ارور کولر گازی به شکل کد های خطا نشان داده می شود و یکی از آن ها کد خطا P4 است که در شرایط بررسی ایرادات، یک درایو کمپرسور اینورتر غیرعادی توسط یک مدار تشخیص خاص، از جمله تشخیص سیگنال ارتباطی، تشخیص ولتاژ، تشخیص سیگنال سرعت چرخش کمپرسور و غیره شناسایی می…

ادامه مطلب